User Tools

Site Tools


0403420181029-violay-la-gi

Violay

Violay trên bản đồ Pháp
Violay

Violay

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Néronde Xã (thị) trưởng Véronique CHAVEROT Thống kê Độ cao 535–1.004 m (1.755–3.294 ft)
(bình quân 830 m/2.720 ft) Diện tích đất1 27,07 km2 (10,45 sq mi) Nhân khẩu2 1.343  (1999)  - Mật độ 50 /km2 (130 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42334/ 42780 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0403420181029-violay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)