User Tools

Site Tools


0402420181029-gramat-la-gi

Gramat

Halle de Gramat.jpg Market square
Gramat trên bản đồ Pháp
Gramat

Gramat

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Gramat Xã (thị) trưởng Franck Theil
(2008–2014) Thống kê Độ cao 220–404 m (722–1.325 ft)
(bình quân 310 m/1.020 ft) Diện tích đất1 57,07 km2 (22,03 sq mi) Nhân khẩu2 3.545  (1999)  - Mật độ 62 /km2 (160 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46128/ 46500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0402420181029-gramat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)