User Tools

Site Tools


0402020181029-calamane-la-gi

Calamane

Calamane trên bản đồ Pháp
Calamane

Calamane

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Catus Xã (thị) trưởng Jean-Paul Dujol
(2001–2008) Thống kê Độ cao 139–324 m (456–1.063 ft)
(bình quân 110 m/360 ft) Diện tích đất1 7,6 km2 (2,9 sq mi) Nhân khẩu2 384  (1999)  - Mật độ 51 /km2 (130 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46046/ 46150 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0402020181029-calamane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)