User Tools

Site Tools


0401820181029-bonson-loire-la-gi

Bonson

Bonson trên bản đồ Pháp
Bonson

Bonson

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Just-Saint-Rambert Xã (thị) trưởng Joseph Deville
(2008–2014) Thống kê Độ cao 355–385 m (1.165–1.263 ft)
(bình quân 380 m/1.250 ft) Diện tích đất1 5,15 km2 (1,99 sq mi) Nhân khẩu2 3.816  (1999)  - Mật độ 741 /km2 (1.920 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42022/ 42160 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0401820181029-bonson-loire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)