User Tools

Site Tools


0401520181029-beaumont-haute-savoie-la-gi

Beaumont

Beaumont trên bản đồ Pháp
Beaumont

Beaumont

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Saint-Julien-en-Genevois Xã (thị) trưởng Christian Etchart
(2008–2014) Thống kê Độ cao 596–1.380 m (1.955–4.528 ft) Diện tích đất1 9,74 km2 (3,76 sq mi) Nhân khẩu2 1.874  (2006)  - Mật độ 192 /km2 (500 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74031/ 74160 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0401520181029-beaumont-haute-savoie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)