User Tools

Site Tools


0400920181029-latouille-lentillac-la-gi

Latouille-Lentillac

Latouille-Lentillac trên bản đồ Pháp
Latouille-Lentillac

Latouille-Lentillac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Saint-Céré Xã (thị) trưởng Jean-Pierre Landes
(2008–2014) Thống kê Độ cao 184–573 m (604–1.880 ft)
(bình quân 220 m/720 ft) Diện tích đất1 11,71 km2 (4,52 sq mi) Nhân khẩu2 232  (2006)  - Mật độ 20 /km2 (52 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46159/ 46400 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0400920181029-latouille-lentillac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)