User Tools

Site Tools


0400720181029-cal-s-lot-la-gi

Calès

Calès trên bản đồ Pháp
Calès

Calès

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Payrac Xã (thị) trưởng Jacqueline Vergnes
(2008–2014) Thống kê Độ cao 99–295 m (325–968 ft)
(bình quân 277 m/909 ft) Diện tích đất1 34,23 km2 (13,22 sq mi) Nhân khẩu2 125  (2006)  - Mật độ 4 /km2 (10 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46047/ 46350 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0400720181029-cal-s-lot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)