User Tools

Site Tools


0400020181029-faverges-la-gi

Faverges

Faverges trên bản đồ Pháp
Faverges

Faverges

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Annecy Tổng Faverges Xã (thị) trưởng Pierre Losserand Thống kê Độ cao 472–2.063 m (1.549–6.768 ft)
(bình quân 510 m/1.670 ft) Diện tích đất1 25,86 km2 (9,98 sq mi) Nhân khẩu2 6.776  (2006)  - Mật độ 262 /km2 (680 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74123/ 74210 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0400020181029-faverges-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)