User Tools

Site Tools


0399120181029-rouvray-sainte-croix-la-gi

Rouvray-Sainte-Croix

Rouvray-Sainte-Croix trên bản đồ Pháp
Rouvray-Sainte-Croix

Rouvray-Sainte-Croix

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans Tổng Patay Xã (thị) trưởng Jean-Claude Ticot
(2008–2014) Thống kê Độ cao 119–133 m (390–436 ft) Diện tích đất1 9,47 km2 (3,66 sq mi) Nhân khẩu2 157  (2006)  - Mật độ 17 /km2 (44 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45262/ 45310 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0399120181029-rouvray-sainte-croix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)