User Tools

Site Tools


0397920181029-latronqui-re-la-gi

Latronquière

Latronquière trên bản đồ Pháp
Latronquière

Latronquière

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Latronquière
(chef-lieu) Xã (thị) trưởng Serge Lesobre
(2008–2014) Thống kê Độ cao 549–694 m (1.801–2.277 ft)
(bình quân 650 m/2.130 ft) Diện tích đất1 10,37 km2 (4,00 sq mi) Nhân khẩu2 538  (1999)  - Mật độ 52 /km2 (130 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46160/ 46210 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0397920181029-latronqui-re-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)