User Tools

Site Tools


0396720181029-lacq-la-gi

Lacq

Lacq trên bản đồ Pháp
Lacq

Lacq

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Pau Tổng Arthez-de-Béarn and Lagor Xã (thị) trưởng Guy Cassou
(2001–2008) Thống kê Độ cao 88–190 m (289–623 ft)
(bình quân 95 m/312 ft) Diện tích đất1 17,05 km2 (6,58 sq mi) Nhân khẩu2 717  (2006)  - Mật độ 42 /km2 (110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64300/ 64170 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0396720181029-lacq-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)