User Tools

Site Tools


0396020181029-ramoulu-la-gi

Ramoulu

Ramoulu trên bản đồ Pháp
Ramoulu

Ramoulu

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Pithiviers Tổng Malesherbes Xã (thị) trưởng Michel Balançon
(2008–) Thống kê Độ cao 91–135 m (299–443 ft) Diện tích đất1 11,96 km2 (4,62 sq mi) Nhân khẩu2 246  (2006)  - Mật độ 21 /km2 (54 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45260/ 45300 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0396020181029-ramoulu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)