User Tools

Site Tools


0395920181029-la-versanne-la-gi

La Versanne

La Versanne trên bản đồ Pháp
La Versanne

La Versanne

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Bourg-Argental Xã (thị) trưởng André Geourjon Thống kê Độ cao 760–1.292 m (2.493–4.239 ft)
(bình quân 870 m/2.850 ft) Diện tích đất1 15,13 km2 (5,84 sq mi) Nhân khẩu2 324  (1999)  - Mật độ 21 /km2 (54 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42329/ 42220 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0395920181029-la-versanne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)