User Tools

Site Tools


0395420181029-la-balme-de-sillingy-la-gi

La Balme de Sillingy

La Balme de Sillingy trên bản đồ Pháp
La Balme de Sillingy

La Balme de Sillingy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận arrondissement d'Annecy Tổng Canton of Annecy-Nord-Ouest Xã (thị) trưởng François Daviet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 470–590 m (1.540–1.940 ft) Diện tích đất1 1 km2 (0,39 sq mi) Nhân khẩu2 3.857  (1999)  - Mật độ 3.857 /km2 (9.990 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74026/ 74330 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0395420181029-la-balme-de-sillingy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)