User Tools

Site Tools


0395120181029-lagor-la-gi

Lagor

Lagor trên bản đồ Pháp
Lagor

Lagor

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Pau Tổng Lagor
(chef-lieu) Xã (thị) trưởng Jacques Bonte
(2008–2014) Thống kê Độ cao 82–252 m (269–827 ft)
(bình quân 95 m/312 ft) Diện tích đất1 20,97 km2 (8,10 sq mi) Nhân khẩu2 1.220  (2006)  - Mật độ 58 /km2 (150 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64301/ 64150 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0395120181029-lagor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)