User Tools

Site Tools


0394220181029-leigneux-la-gi

Leigneux

Leigneux trên bản đồ Pháp
Leigneux

Leigneux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Boën Xã (thị) trưởng Bernard Mioche
(2008–2014) Thống kê Độ cao 389–581 m (1.276–1.906 ft)
(bình quân 438 m/1.437 ft) Diện tích đất1 4,53 km2 (1,75 sq mi) Nhân khẩu2 350  (1999)  - Mật độ 77 /km2 (200 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42119/ 42130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0394220181029-leigneux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)