User Tools

Site Tools


0394120181029-le-bessat-la-gi

Le Bessat

Le Bessat trên bản đồ Pháp
Le Bessat

Le Bessat

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Genest-Malifaux Xã (thị) trưởng Robert Tardy
(2008–2014) Thống kê Độ cao 700–1.308 m (2.297–4.291 ft)
(bình quân 1.170 m/3.840 ft) Diện tích đất1 10,06 km2 (3,88 sq mi) Nhân khẩu2 414  (1999)  - Mật độ 41 /km2 (110 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42017/ 42660 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0394120181029-le-bessat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)