User Tools

Site Tools


0393020181029-saint-forgeux-lespinasse-la-gi

Saint-Forgeux-Lespinasse

Saint-Forgeux-Lespinasse trên bản đồ Pháp
Saint-Forgeux-Lespinasse

Saint-Forgeux-Lespinasse

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng La Pacaudière Xã (thị) trưởng Jean-Paul Berger Thống kê Độ cao 287–363 m (942–1.191 ft)
(bình quân 322 m/1.056 ft) Diện tích đất1 16,19 km2 (6,25 sq mi) Nhân khẩu2 416  (1999)  - Mật độ 26 /km2 (67 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42220/ 42640 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0393020181029-saint-forgeux-lespinasse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)