User Tools

Site Tools


0392620181029trembi-res-la-gi

Étrembières

Étrembières trên bản đồ Pháp
Étrembières

Étrembières

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Annemasse-Sud Xã (thị) trưởng Maurice Giacomini
(2008–2014) Thống kê Độ cao 393–860 m (1.289–2.822 ft) Diện tích đất1 5,43 km2 (2,10 sq mi) Nhân khẩu2 1.662  (2006)  - Mật độ 306 /km2 (790 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74118/ 74100 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0392620181029trembi-res-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)