User Tools

Site Tools


0392520181029-ayse-la-gi

Ayse

Ayse trên bản đồ Pháp
Ayse

Ayse

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Bonneville|Bonneville Tổng Bonneville Xã (thị) trưởng Jean-Pierre Mermin
(2008–2014) Thống kê Độ cao 444–1.843 m (1.457–6.047 ft) Diện tích đất1 10,48 km2 (4,05 sq mi) Nhân khẩu2 1.817  (1999)  - Mật độ 173 /km2 (450 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74024/ 74130 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0392520181029-ayse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)