User Tools

Site Tools


0391620181029-camburat-la-gi

Camburat

Camburat trên bản đồ Pháp
Camburat

Camburat

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Figeac-Ouest Xã (thị) trưởng Bernadette Lample
(2001–2008) Thống kê Độ cao 192–400 m (630–1.312 ft)
(bình quân 220 m/720 ft) Diện tích đất1 8,03 km2 (3,10 sq mi) Nhân khẩu2 246  (1999)  - Mật độ 31 /km2 (80 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46053/ 46100 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0391620181029-camburat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)