User Tools

Site Tools


0391520181029-presnoy-la-gi

Presnoy

Presnoy trên bản đồ Pháp
Presnoy

Presnoy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Montargis Tổng Lorris Xã (thị) trưởng James Cousin
(2008–2014) Thống kê Độ cao 92–110 m (302–361 ft) Diện tích đất1 8,00 km2 (3,09 sq mi) Nhân khẩu2 232  (2006)  - Mật độ 29 /km2 (75 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45256/ 45260 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0391520181029-presnoy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)