User Tools

Site Tools


0391120181029-belmont-de-la-loire-la-gi

Belmont-de-la-Loire

Belmont-de-la-Loire trên bản đồ Pháp
Belmont-de-la-Loire

Belmont-de-la-Loire

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Belmont-de-la-Loire
(chef-lieu) Xã (thị) trưởng Jean-Luc Matray
(2008–2014) Thống kê Độ cao 402–822 m (1.319–2.697 ft)
(bình quân 525 m/1.722 ft) Diện tích đất1 23,71 km2 (9,15 sq mi) Nhân khẩu2 1.551  (2006)  - Mật độ 65 /km2 (170 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42015/ 42670 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0391120181029-belmont-de-la-loire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)