User Tools

Site Tools


0390720181029-aviernoz-la-gi

Aviernoz

Aviernoz trên bản đồ Pháp
Aviernoz

Aviernoz

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Annecy Tổng Thorens-Glières Xã (thị) trưởng Claude Clerc
(2008–2014) Thống kê Độ cao 578–1.673 m (1.896–5.489 ft) Diện tích đất1 15,90 km2 (6,14 sq mi) Nhân khẩu2 614  (1999)  - Mật độ 39 /km2 (100 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74022/ 74570 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0390720181029-aviernoz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)