User Tools

Site Tools


0390020181029-pr-fontaines-la-gi

Préfontaines

Préfontaines trên bản đồ Pháp
Préfontaines

Préfontaines

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Montargis Tổng Ferrières-en-Gâtinais Xã (thị) trưởng Claude Petit
(2001–2007) Thống kê Độ cao 77–102 m (253–335 ft) Diện tích đất1 11,75 km2 (4,54 sq mi) Nhân khẩu2 468  (2006)  - Mật độ 40 /km2 (100 /sq mi) 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0390020181029-pr-fontaines-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)