User Tools

Site Tools


0389620181029-jur-la-gi

Juré

Juré trên bản đồ Pháp
Juré

Juré

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Saint-Just-en-Chevalet Xã (thị) trưởng Jean-Hugues Demure
(2008–2014) Thống kê Độ cao 490–836 m (1.608–2.743 ft)
(bình quân 560 m/1.840 ft) Diện tích đất1 12,07 km2 (4,66 sq mi) Nhân khẩu2 209  (1999)  - Mật độ 17 /km2 (44 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42116/ 42430 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0389620181029-jur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)