User Tools

Site Tools


0389020181029-buzy-pyr-n-es-atlantiques-la-gi

Buzy

Buzy trên bản đồ Pháp
Buzy

Buzy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Nouvelle-Aquitaine Tỉnh Pyrénées-Atlantiques Quận Oloron-Sainte-Marie Tổng Arudy Xã (thị) trưởng Fernand Martin
(2008–2014) Thống kê Độ cao 296–561 m (971–1.841 ft)
(bình quân 426 m/1.398 ft) Diện tích đất1 16,70 km2 (6,45 sq mi) Nhân khẩu2 847  (2006)  - Mật độ 51 /km2 (130 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 64157/ 64260 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0389020181029-buzy-pyr-n-es-atlantiques-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)