User Tools

Site Tools


0387920181029-le-reposoir-la-gi

Le Reposoir

Reposoir.jpg
Le Reposoir trên bản đồ Pháp
Le Reposoir

Le Reposoir

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Bonneville|Bonneville Tổng Scionzier Xã (thị) trưởng Jean-Pierre Blanchet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 820–2.749 m (2.690–9.019 ft) Diện tích đất1 37,36 km2 (14,42 sq mi) Nhân khẩu2 375  (1999)  - Mật độ 10 /km2 (26 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74221/ 74950 Website http://www.lereposoir.fr 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0387920181029-le-reposoir-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)