User Tools

Site Tools


0387820181029-essert-romand-la-gi

Essert-Romand

Essert-Romand trên bản đồ Pháp
Essert-Romand

Essert-Romand

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Thonon-les-Bains Tổng Le Biot Xã (thị) trưởng Christelle Gaydon
(2014-2020) Thống kê Độ cao 837–1.780 m (2.746–5.840 ft) Diện tích đất1 6,78 km2 (2,62 sq mi) Nhân khẩu2 489  (2013)  - Mật độ 72 /km2 (190 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74114/ 74110 Website Essert-romand.fr 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0387820181029-essert-romand-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)