User Tools

Site Tools


0387020181029-veauche-la-gi

Veauche

Veauche trên bản đồ Pháp
Veauche

Veauche

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Galmier Xã (thị) trưởng Monique Girardon
(2008–2013) Thống kê Độ cao 348–406 m (1.142–1.332 ft)
(bình quân 377 m/1.237 ft) Diện tích đất1 10,41 km2 (4,02 sq mi) Nhân khẩu2 8.307  (2007)  - Mật độ 798 /km2 (2.070 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42323/ 42340 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0387020181029-veauche-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)