User Tools

Site Tools


0386620181029-reignier-esery-la-gi

Reignier-Ésery

Reignier-Ésery trên bản đồ Pháp
Reignier-Ésery

Reignier-Ésery

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Saint-Julien-en-Genevois Tổng Reignier-Ésery
(chef-lieu) Xã (thị) trưởng Jean-François Ciclet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 410–832 m (1.345–2.730 ft) Diện tích đất1 25,08 km2 (9,68 sq mi) Nhân khẩu2 5.269  (1999)  - Mật độ 210 /km2 (540 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74220/ 74930 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0386620181029-reignier-esery-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)