User Tools

Site Tools


0385820181029-esp-re-la-gi

Espère

Espère trên bản đồ Pháp
Espère

Espère

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Cahors Tổng Canton of Cahors-Nord-Ouest Xã (thị) trưởng Jean Petit
(2001–2008) Thống kê Độ cao 120–282 m (394–925 ft)
(bình quân 21 m/69 ft) Diện tích đất1 6,31 km2 (2,44 sq mi) Nhân khẩu2 881  (1999)  - Mật độ 140 /km2 (360 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46095/ 46090 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0385820181029-esp-re-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)