User Tools

Site Tools


0385220181029-jas-loire-la-gi

Jas

Jas trên bản đồ Pháp
Jas

Jas

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Feurs Xã (thị) trưởng Carole Blanchon
(2008–2014) Thống kê Độ cao 368–571 m (1.207–1.873 ft)
(bình quân 536 m/1.759 ft) Diện tích đất1 6,22 km2 (2,40 sq mi) Nhân khẩu2 177  (1999)  - Mật độ 28 /km2 (73 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42113/ 42110 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0385220181029-jas-loire-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)