User Tools

Site Tools


0384620181029-esp-daillac-la-gi

Espédaillac

Espédaillac trên bản đồ Pháp
Espédaillac

Espédaillac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Livernon Xã (thị) trưởng Jacques Gorse
(2008–2014) Thống kê Độ cao 255–444 m (837–1.457 ft)
(bình quân 367 m/1.204 ft) Diện tích đất1 34,93 km2 (13,49 sq mi) Nhân khẩu2 241  (1999)  - Mật độ 7 /km2 (18 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46094/ 46320 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0384620181029-esp-daillac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)