User Tools

Site Tools


0384120181029-carnac-rouffiac-la-gi

Carnac-Rouffiac

Carnac-Rouffiac trên bản đồ Pháp
Carnac-Rouffiac

Carnac-Rouffiac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Cahors Tổng Canton of Luzech Xã (thị) trưởng Christiane Kohler
(2008–2014) Thống kê Độ cao 130–300 m (430–980 ft)
(bình quân 270 m/890 ft) Diện tích đất1 13,57 km2 (5,24 sq mi) Nhân khẩu2 202  (1999)  - Mật độ 15 /km2 (39 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46060/ 46140 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0384120181029-carnac-rouffiac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)