User Tools

Site Tools


0384020181029-orville-loiret-la-gi

Orville

Huy hiệu của Orville Orville (Loiret)#Héraldique
Orville trên bản đồ Pháp
Orville

Orville

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Pithiviers Tổng Puiseaux Xã (thị) trưởng Claudine Ponotchevny
(2008–2014) Thống kê Độ cao 72–115 m (236–377 ft) Diện tích đất1 7,19 km2 (2,78 sq mi) Nhân khẩu2 122  (2006)  - Mật độ 17 /km2 (44 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45237/ 45390 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0384020181029-orville-loiret-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)