User Tools

Site Tools


0383920181029-la-valla-en-gier-la-gi

La Valla-en-Gier

La Valla-en-Gier trên bản đồ Pháp
La Valla-en-Gier

La Valla-en-Gier

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Saint-Étienne Tổng Saint-Chamond-Sud Xã (thị) trưởng Jean-Claude Flachat
(2008–2014) Thống kê Độ cao 440–1.388 m (1.444–4.554 ft)
(bình quân 650 m/2.130 ft) Diện tích đất1 34,78 km2 (13,43 sq mi) Nhân khẩu2 741  (1999)  - Mật độ 21 /km2 (54 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42322/ 42131 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0383920181029-la-valla-en-gier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)