User Tools

Site Tools


0383620181029-aveizieux-la-gi

Aveizieux

Aveizieux trên bản đồ Pháp
Aveizieux

Aveizieux

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Galmier Xã (thị) trưởng Sylvain Dardouiller
(2008–2014) Thống kê Độ cao 480–696 m (1.575–2.283 ft)
(bình quân 593 m/1.946 ft) Diện tích đất1 9,02 km2 (3,48 sq mi) Nhân khẩu2 1.271  (1999)  - Mật độ 141 /km2 (370 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42010/ 42330 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0383620181029-aveizieux-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)