User Tools

Site Tools


0382720181029-lacapelle-cabanac-la-gi

Lacapelle-Cabanac

Lacapelle-Cabanac trên bản đồ Pháp
Lacapelle-Cabanac

Lacapelle-Cabanac

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Cahors Tổng Puy-l'Évêque Xã (thị) trưởng Thierry Simon
(2008–2014) Thống kê Độ cao 74–266 m (243–873 ft)
(bình quân 200 m/660 ft) Diện tích đất1 8,04 km2 (3,10 sq mi) Nhân khẩu2 150  (1999)  - Mật độ 19 /km2 (49 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46142/ 46700 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0382720181029-lacapelle-cabanac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)