User Tools

Site Tools


0381920181029-peltodoris-atromaculata-la-gi

Peltodoris atromaculata
Discodoris atromaculata.jpg

Peltodoris atromaculata

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Heterobranchia
nhánh Euthyneura
nhánh Nudipleura
nhánh Nudibranchia
Liên họ (superfamilia) Doridoidea
Họ (familia) Discodorididae
Chi (genus) Peltodoris
Loài (species) P. atromaculata
Danh pháp hai phần
Peltodoris atromaculata
Bergh, 1880
Danh pháp đồng nghĩa

Discodoris atromaculata

Peltodoris atromaculata là một loài sên biển mang trần thuộc nhánh Doridacea, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Discodorididae.

Peltodoris atromaculata between Parazoanthus
0381920181029-peltodoris-atromaculata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)