User Tools

Site Tools


0381320181029-lacapelle-marival-la-gi

Lacapelle-Marival

Lacapelle-Marival trên bản đồ Pháp
Lacapelle-Marival

Lacapelle-Marival

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Figeac Tổng Lacapelle-Marival Xã (thị) trưởng Pascal Lewicki
(2001–2008) Thống kê Độ cao 353–596 m (1.158–1.955 ft)
(bình quân 385 m/1.263 ft) Diện tích đất1 11,61 km2 (4,48 sq mi) Nhân khẩu2 1.247  (1999)  - Mật độ 107 /km2 (280 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46143/ 46120 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0381320181029-lacapelle-marival-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)