User Tools

Site Tools


0379420181029-saint-denis-de-cabanne-la-gi

Saint-Denis-de-Cabanne

Saint-Denis-de-Cabanne trên bản đồ Pháp
Saint-Denis-de-Cabanne

Saint-Denis-de-Cabanne

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Charlieu Xã (thị) trưởng René Valorge
(2008–2014) Thống kê Độ cao 273–423 m (896–1.388 ft)
(bình quân 285 m/935 ft) Diện tích đất1 7,65 km2 (2,95 sq mi) Nhân khẩu2 1.293  (1999)  - Mật độ 169 /km2 (440 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42215/ 42750 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0379420181029-saint-denis-de-cabanne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)