User Tools

Site Tools


0379320181029-arcinges-la-gi

Arcinges

Arcinges trên bản đồ Pháp
Arcinges

Arcinges

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Roanne Tổng Belmont-de-la-Loire Xã (thị) trưởng Henri Grosdenis
(2008–2014) Thống kê Độ cao 398–720 m (1.306–2.362 ft)
(bình quân 480 m/1.570 ft) Diện tích đất1 3,44 km2 (1,33 sq mi) Nhân khẩu2 172  (2006)  - Mật độ 50 /km2 (130 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42007/ 42460 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0379320181029-arcinges-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)