User Tools

Site Tools


0379020181029-anthy-sur-l-man-la-gi

Anthy-sur-Léman

Anthy-sur-Leman - Hotel de ville.JPG Hôtel de ville
Anthy-sur-Léman trên bản đồ Pháp
Anthy-sur-Léman

Anthy-sur-Léman

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Arrondissement of Thonon-les-Bains Tổng Canton of Thonon-les-Bains-Ouest Xã (thị) trưởng Jean-Paul Vesin
(2008–2014) Thống kê Độ cao 372–470 m (1.220–1.542 ft) Diện tích đất1 4,62 km2 (1,78 sq mi) Nhân khẩu2 1.767  (1999)  - Mật độ 382 /km2 (990 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74013/ 74200 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0379020181029-anthy-sur-l-man-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)