User Tools

Site Tools


0378120181029-montgesty-la-gi

Montgesty

Montgesty trên bản đồ Pháp
Montgesty

Montgesty

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Cahors Tổng Canton of Catus Xã (thị) trưởng Jean Noël Galthié
(2008–2014) Thống kê Độ cao 170–313 m (558–1.027 ft)
(bình quân 308 m/1.010 ft) Diện tích đất1 11,88 km2 (4,59 sq mi) Nhân khẩu2 266  (1999)  - Mật độ 22 /km2 (57 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46205/ 46150 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0378120181029-montgesty-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)