User Tools

Site Tools


0377820181029-gumi-res-la-gi

Gumières

Gumières trên bản đồ Pháp
Gumières

Gumières

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Loire Quận Montbrison Tổng Saint-Jean-Soleymieux Xã (thị) trưởng Robert HARNOIS
(2008–2014) Thống kê Độ cao 748–1.236 m (2.454–4.055 ft)
(bình quân 900 m/3.000 ft) Diện tích đất1 16,12 km2 (6,22 sq mi) Nhân khẩu2 253  (1999)  - Mật độ 16 /km2 (41 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 42107/ 42560 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0377820181029-gumi-res-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)