User Tools

Site Tools


0377620181029-poisy-la-gi

Poisy

Centre de Poisy.JPG Poisy
Poisy trên bản đồ Pháp
Poisy

Poisy

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Auvergne-Rhône-Alpes Tỉnh Haute-Savoie Quận Annecy Tổng Annecy-Nord-Ouest Xã (thị) trưởng Pierre Bruyère
(2008–2014) Thống kê Độ cao 384–675 m (1.260–2.215 ft) Diện tích đất1 11,33 km2 (4,37 sq mi) Nhân khẩu2 6.532  (2006)  - Mật độ 577 /km2 (1.490 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 74213/ 74330 Website Poisy.fr 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0377620181029-poisy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)