User Tools

Site Tools


0376820181029-gr-zels-la-gi

Grézels

Grézels trên bản đồ Pháp
Grézels

Grézels

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Arrondissement of Cahors Tổng Canton of Puy-l'Évêque Xã (thị) trưởng Pierre Carrier
(2001–2008) Thống kê Độ cao 80–256 m (262–840 ft)
(bình quân 90 m/300 ft) Diện tích đất1 10,79 km2 (4,17 sq mi) Nhân khẩu2 265  (1999)  - Mật độ 25 /km2 (65 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46130/ 46700 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0376820181029-gr-zels-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)