User Tools

Site Tools


0376520181029-montfaucon-lot-la-gi

Montfaucon

Huy hiệu của Montfaucon
Montfaucon trên bản đồ Pháp
Montfaucon

Montfaucon

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Occitanie Tỉnh Lot Quận Gourdon Tổng Labastide-Murat Xã (thị) trưởng Christian Poujade
(2008–2014) Thống kê Độ cao 260–423 m (853–1.388 ft)
(bình quân 303 m/994 ft) Diện tích đất1 26,18 km2 (10,11 sq mi) Nhân khẩu2 568  (2004)  - Mật độ 22 /km2 (57 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 46204/ 46240 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0376520181029-montfaucon-lot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)