User Tools

Site Tools


0376420181029-sury-aux-bois-la-gi

Sury-aux-Bois

Sury-aux-Bois trên bản đồ Pháp
Sury-aux-Bois

Sury-aux-Bois

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Loiret Quận Orléans Tổng Châteauneuf-sur-Loire Xã (thị) trưởng Annick Mondher
(2008–2014) Thống kê Độ cao 109–160 m (358–525 ft) Diện tích đất1 38 km2 (15 sq mi) Nhân khẩu2 689  (2006)  - Mật độ 18 /km2 (47 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 45316/ 45530 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0376420181029-sury-aux-bois-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)